Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 431 Προμηθειών

Προμηθειών

Clarifications for the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)” – PART II.
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications (PART II) provided by PPA S.A., in relation to the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 02-08-2017 Downloads 4
Clarifications for the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)”
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA S.A. , in relation to the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-07-2017 Downloads 16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ) του ΟΛΠ ΑΕ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 17.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος αριθ. 4404/2016, ΦΕΚ 126/A/8-7-2016), κατόπιν διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00, ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς με την ένδειξη: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς  (ΜΠΖ) του ΟΛΠ ΑΕ » β) είτε ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. γ) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στον τηλεφωνικό αριθμό: 2104550187, δ) είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-MAIL) στη διεύθυνση:
Δημιουργήθηκε 23-07-2017 Downloads 12
Award of procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)
Piraeus Port Authority’s intention is the award of procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment). This Call for Tenders is available at the Procurement Department of PPA (10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece) during working days and hours. Therefore, Interested Parties may also receive (if they wish) a hard copy of the Call for Tenders, until 7 days (included), prior to the expiry of the time limit for the submission of offers, from the above department. Interested Parties may receive additional information or clarifications in relation to this call for Tender, by submitting questions up to 10 days (included) prior to the expiry of the time limit for the submission of Offers in writing to the Technical Department of PPA by fax at +30 2104550187 or by e-mail at:
Δημιουργήθηκε 14-07-2017 Downloads 36
Προμήθεια και εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου split unit.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου split unit.
Δημιουργήθηκε 28-06-2017 Downloads 12
Clarifications to the interested parties regarding the Call of Tender for the award of Services of Specifications Consultant & Supervisor
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA S.A. regarding the questions received from 22 May 2017 until 22 June 2017, in relation to the “CALL OF TENDER FOR THE AWARD OF SERVICES OF SPECIFICATIONS CONSULTANT & SUPERVISOR”.Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-06-2017 Downloads 22
Extension of offers’ submission date, regarding the Call of Tender for the award of Services of Specifications Consultant and Supervisor (SCS)
Regarding the Call of Tender for the award of Services of Specifications Consultant and Supervisor (SCS), we inform you that an extension of fourteen (14) days has been approved for submitting offers i.e. no later than Friday, 30th June 2017, 15:00 hours (Greece time), at the Central Protocol of the Contracting Authority (PPA) at 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. Please visit PPA SA regularly for further clarifications.
Δημιουργήθηκε 14-06-2017 Downloads 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
Ο Οργανισμός Λιμένος   Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου για το Τμήμα Ασφάλειας Λιμένος και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Δημιουργήθηκε 02-06-2017 Downloads 11
Call for Tenders for the Award of Services of the Specifications Consultant and Supervisor (SCS)
Piraeus Port Authority SA intention is entering into a consultancy SCS’s Agreement with the Specifications Consultant and Supervisor (hereinafter: the SCS) the terms of which shall correspond to the SCS’s responsibilities and rights. For these purposes a Call for Tenders is available at PPA SA during working days and hours. Interested Parties may also receive (if they wish) a hard copy of the Call for Tenders from the above directorate, until 7 days (included), prior to the expiry of the time limit for the submission of offers which is no later than 15:00 hours (Greece time) of Friday, 16th June 2017. The competent employee to provide further information in relation to the tender process is Mr. Pantelis Kazatzis, e-mail:
Δημιουργήθηκε 22-05-2017 Downloads 61

Σελίδα 1 από 44