Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 411 Προμηθειών

Προμηθειών

Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών σε UPS και σε συστήματα συναγερμών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών σε συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και σε συστήματα συναγερμών.  
Δημιουργήθηκε 13-04-2017 Downloads 13
Συλλογή και διαχείριση κενών δοχείων μελανιών και toners
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και διαχείριση κενών δοχείων μελανιών και toners εκτυπωτικών μηχανημάτων, φωτοτυπικών μηχανών και fax , που προκύπτουν από την δραστηριότητα του ΟΛΠ ΑΕ  
Δημιουργήθηκε 13-04-2017 Downloads 12
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία τεσσάρων (4) ακτινοσκοπικών συσκευών X-RAYS
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία τεσσάρων (4) ακτινοσκοπικών συσκευών X-RAYS: α. δύο (2) συσκευών ελέγχου ογκωδών αποσκευών και β. δύο (2) συσκευών ελέγχου χειραποσκευών για τις ανάγκες λειτουργίας των νέων υποδομών Κρουαζιέρας. Ο επιλεγείς Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το Αντικείμενο του Διαγωνισμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  18 Απριλίου 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά. Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι η κα Κουρλιά, τηλ: 210 4550192, φαξ: 210 4550187, email: kourliae@olp.gr/ procurement@olp.gr.
Δημιουργήθηκε 07-04-2017 Downloads 19
Παροχή Υπηρεσιών Στελέχωσης και Λειτουργίας μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας και στατικής φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων
  Διακήρυξη Νο 02/2017 παροχής υπηρεσιών α) στελέχωσης και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθμών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά και   β) στατικής φύλαξης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων ασφάλειας κατ΄ εφαρμογή του Κώδικα ISPS και μη, στο σύνολο των εγκαταστάσεων του ΟΛΠ  (λιμενικών και μη) και εκτέλεσης περιπολίας στις λιμενικές εγκαταστάσεις με όχημα της Ασφάλειας του ΟΛΠ .  
Δημιουργήθηκε 07-04-2017 Downloads 11
Procurement of one floating dock
Piraeus Port Authority’s intention is the award of procurement of one (1) floating dock with delivery time: November 15th 2017 CIF –ready to operate “Turn Key” at Perama Ship Repair Zone of P.P.A. This Call for Tenders is available at the Technical Directorate of PPA (10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece, Information by Mr. Pantelis Kazatzis) during working days and hours. Therefore, Interested Parties may also receive (if they wish) a hard copy of the Call for Tenders, until 7 days (included), prior to the expiry of the time limit for the submission of offers which is 8th of May 2017, from the above directorate. Interested Parties may receive additional information or clarifications in relation to this call for Tender, by submitting questions up to 10 days (included) prior to the expiry of the time limit for the submission of offers in writing.
Δημιουργήθηκε 06-04-2017 Downloads 20
Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου split unit
Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου splitunit  για τις ανάγκες του ΟΛΠ Α.Ε.  
Δημιουργήθηκε 16-03-2017 Downloads 14
Συλλογή και Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή και διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) που προκύπτουν από την δραστηριότητα του ΟΛΠ ΑΕ  
Δημιουργήθηκε 15-03-2017 Downloads 13
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 02-03-2017 Downloads 25
Clarifications regarding the Call of Tender for the Project Manager & Designer - Part II
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications (Part II) provided by PPA regarding the questions received from 8th until 14th February  2017, in relation to the “CALL OF TENDER FOR THE AWARD OF SERVICES OF PROJECT MANAGER & DESIGNER IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE CONCESSION AGREEMENT BETWEEN THE HELLENIC REPUBLIC (HR) AND PIRAEUS PORT AUTHORITY SA (PPA S.A), REGARDING THE USE AND EXPLOITATION OF CERTAIN AREAS AND ASSETS WITHIN THE PORT OF PIRAEUS”. Please visit regularly  PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 14-02-2017 Downloads 13
Προμήθεια ενός (1) λέβητα πετρελαίου – αερίου θερμικής ισχύος τουλάχιστον 800.000 Kcal/h προς αντικατάσταση παλαιού
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) λέβητα πετρελαίου – αερίου θερμικής ισχύος τουλάχιστον 800.000 Kcal/h προς αντικατάσταση παλαιού στο Κεντρικό κτήριο του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις δύο εναλλακτικές συνημμένες τεχνικές περιγραφές, κατόπιν διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τρεις (3) προεπιλεγμένους φορείς από το σύνολο των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.
Δημιουργήθηκε 14-02-2017 Downloads 21

Σελίδα 1 από 42