Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 425 Προμηθειών

Προμηθειών

Clarifications to the interested parties regarding the Call of Tender for the award of Services of Specifications Consultant & Supervisor
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA S.A. regarding the questions received from 22 May 2017 until 22 June 2017, in relation to the “CALL OF TENDER FOR THE AWARD OF SERVICES OF SPECIFICATIONS CONSULTANT & SUPERVISOR”.Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-06-2017 Downloads 0
Extension of offers’ submission date, regarding the Call of Tender for the award of Services of Specifications Consultant and Supervisor (SCS)
Regarding the Call of Tender for the award of Services of Specifications Consultant and Supervisor (SCS), we inform you that an extension of fourteen (14) days has been approved for submitting offers i.e. no later than Friday, 30th June 2017, 15:00 hours (Greece time), at the Central Protocol of the Contracting Authority (PPA) at 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. Please visit PPA SA regularly for further clarifications.
Δημιουργήθηκε 14-06-2017 Downloads 9
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
Ο Οργανισμός Λιμένος   Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου για το Τμήμα Ασφάλειας Λιμένος και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Δημιουργήθηκε 02-06-2017 Downloads 9
Call for Tenders for the Award of Services of the Specifications Consultant and Supervisor (SCS)
Piraeus Port Authority SA intention is entering into a consultancy SCS’s Agreement with the Specifications Consultant and Supervisor (hereinafter: the SCS) the terms of which shall correspond to the SCS’s responsibilities and rights. For these purposes a Call for Tenders is available at PPA SA during working days and hours. Interested Parties may also receive (if they wish) a hard copy of the Call for Tenders from the above directorate, until 7 days (included), prior to the expiry of the time limit for the submission of offers which is no later than 15:00 hours (Greece time) of Friday, 16th June 2017. The competent employee to provide further information in relation to the tender process is Mr. Pantelis Kazatzis, e-mail:
Δημιουργήθηκε 22-05-2017 Downloads 38
Air conditioning units maintenance & repair services of the Quay Cranes, RMGs and the rest machinery of the Container Terminal (PPA Pier I)
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the conclusion of an one-year contract for the air conditioning units maintenance & repair services of the Quay Cranes, RMGs and the rest machinery of the Container Terminal (PPA Pier I) thereof by an award procedure following negotiations with the interested parties.
Δημιουργήθηκε 19-05-2017 Downloads 22
Διευκρινίσεις επί των διαγωνισμών Ιματισμού & Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων του ΟΛΠ Α.Ε.
Διευκρινίσεις επί των διαγωνισμών για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας & Ιματισμού εργαζομένων του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 17-05-2017 Downloads 15
Clarifications regarding the Call of Tender for the Procurement of one floating dock
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA S.A. regarding the questions received from 6th April until 4th May 2017, in relation to the “CALL OF TENDER FOR THE PROCUREMENT OF ONE FLOATING DOCK”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-05-2017 Downloads 15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων προστασίας
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 03-05-2017 Downloads 34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού εργασίας
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού εργασίας για υπαλλήλους του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 03-05-2017 Downloads 26

Σελίδα 1 από 43