Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 422 Προμηθειών

Προμηθειών

Call for Tenders for the Award of Services of the Specifications Consultant and Supervisor (SCS)
Piraeus Port Authority SA intention is entering into a consultancy SCS’s Agreement with the Specifications Consultant and Supervisor (hereinafter: the SCS) the terms of which shall correspond to the SCS’s responsibilities and rights. For these purposes a Call for Tenders is available at PPA SA during working days and hours. Interested Parties may also receive (if they wish) a hard copy of the Call for Tenders from the above directorate, until 7 days (included), prior to the expiry of the time limit for the submission of offers which is no later than 15:00 hours (Greece time) of Friday, 16th June 2017. The competent employee to provide further information in relation to the tender process is Mr. Pantelis Kazatzis, e-mail:
Δημιουργήθηκε 22-05-2017 Downloads 2
Air conditioning units maintenance & repair services of the Quay Cranes, RMGs and the rest machinery of the Container Terminal (PPA Pier I)
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the conclusion of an one-year contract for the air conditioning units maintenance & repair services of the Quay Cranes, RMGs and the rest machinery of the Container Terminal (PPA Pier I) thereof by an award procedure following negotiations with the interested parties.
Δημιουργήθηκε 19-05-2017 Downloads 3
Διευκρινίσεις επί των διαγωνισμών Ιματισμού & Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων του ΟΛΠ Α.Ε.
Διευκρινίσεις επί των διαγωνισμών για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας & Ιματισμού εργαζομένων του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 17-05-2017 Downloads 6
Clarifications regarding the Call of Tender for the Procurement of one floating dock
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA S.A. regarding the questions received from 6th April until 4th May 2017, in relation to the “CALL OF TENDER FOR THE PROCUREMENT OF ONE FLOATING DOCK”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-05-2017 Downloads 6
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων προστασίας
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 03-05-2017 Downloads 23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού εργασίας
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού εργασίας για υπαλλήλους του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 03-05-2017 Downloads 20

Σελίδα 1 από 43