Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 447 Προμηθειών

Προμηθειών

Προμήθεια υπηρεσιών εκτίμησης πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης με εκτιμητή πλοίων, με σκοπό την σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης – εκτίμησης για 20 πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που έχουν ενταχθεί στις διατάξειςτου Ν. 2881/01.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς
Δημιουργήθηκε 08-12-2017 Downloads 10
Clarifications regarding the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016 – Correct repetition
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications (correct repetition of the clarifications uploaded on 27 November ) provided by PPA SA, in relation to the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016
Δημιουργήθηκε 28-11-2017 Downloads 7
Clarifications regarding the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA SA, in relation to the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016.
Δημιουργήθηκε 27-11-2017 Downloads 9
Προμήθεια 200.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης του ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 200.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης με αρ. 10/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 16:00, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά.
Δημιουργήθηκε 24-11-2017 Downloads 8
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (3350) δώρων – χορηγιών στους Δ. Πειραιά & Περάματος.
Δημιουργήθηκε 14-11-2017 Downloads 18
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια τετρακοσίων πενήντα (450) δωροεπιταγών για τα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 13 ετών έως 18 ετών, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή.
Δημιουργήθηκε 14-11-2017 Downloads 12
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια πεντακοσίων (500) δωροεπιταγών για τα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 0 έως και 12 ετών, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή.
Δημιουργήθηκε 14-11-2017 Downloads 8
Tender regarding the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016
Piraeus Port Authority S.A. is interested in entering into an Agreement with a Sub-concessionaire to whom it will be assigned the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016.  Interested parties are invited to submit their proposals no later than Wednesday 29th November 2017, 16:00 hours (Greece time) according to the terms of the attached tender document and related annexes .
Δημιουργήθηκε 08-11-2017 Downloads 29
Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του ΟΛΠ ΑΕ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του.
Δημιουργήθηκε 27-10-2017 Downloads 12

Σελίδα 1 από 45