Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 436 Προμηθειών

Προμηθειών

Procurement and provision of configuration services of a Roster Application
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the conclusion of contract for the procurement and the provision of configuration services of a Roster Application, to serve the implementation of roster schedules in many different working groups or departments of PPA S.A., according to the attached technical requirements by an award procedure. Interested parties are invited to express interest in writing, until 5th October 2017 at 15:00 hours according to the attached requirements. 
Δημιουργήθηκε 26-09-2017 Downloads 30
Procurement of two (2) low roll trailers (40ft and 80 tons) and two (2) Gooseneck devices
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the conclusion of contract for the procurement of two (2) low roll trailers (40ft and 80 tons) and two (2) Gooseneck devices with their parking boxes for the needs of Car and Ro/Ro terminal, according to the attached technical requirements by an award procedure. Interested parties are invited to express interest in writing, only for the total of the procurement and not for a part thereof for this contract, until Friday 29thSeptember 2017 at 16:00 hours.
Δημιουργήθηκε 22-09-2017 Downloads 12
Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τα εκτυπωτικά, φωτοτυπικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τα εκτυπωτικά, φωτοτυπικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ (μελάνια, τύμπανα κα)». 
Δημιουργήθηκε 22-08-2017 Downloads 16
Clarifications for the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)” – PART II.
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications (PART II) provided by PPA S.A., in relation to the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 02-08-2017 Downloads 16
Clarifications for the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)”
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA S.A. , in relation to the “procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-07-2017 Downloads 19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ) του ΟΛΠ ΑΕ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 17.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος αριθ. 4404/2016, ΦΕΚ 126/A/8-7-2016), κατόπιν διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00, ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς με την ένδειξη: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς  (ΜΠΖ) του ΟΛΠ ΑΕ » β) είτε ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. γ) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στον τηλεφωνικό αριθμό: 2104550187, δ) είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-MAIL) στη διεύθυνση:
Δημιουργήθηκε 23-07-2017 Downloads 28
Award of procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment)
Piraeus Port Authority’s intention is the award of procurement of the IT Equipment Replacement Program (First Period – Network Equipment). This Call for Tenders is available at the Procurement Department of PPA (10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece) during working days and hours. Therefore, Interested Parties may also receive (if they wish) a hard copy of the Call for Tenders, until 7 days (included), prior to the expiry of the time limit for the submission of offers, from the above department. Interested Parties may receive additional information or clarifications in relation to this call for Tender, by submitting questions up to 10 days (included) prior to the expiry of the time limit for the submission of Offers in writing to the Technical Department of PPA by fax at +30 2104550187 or by e-mail at:
Δημιουργήθηκε 14-07-2017 Downloads 51

Σελίδα 1 από 44