Εταιρικές Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007, η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (περαιτέρω «ΟΛΠ»), δημοσιοποιεί την κατωτέρω γνωστοποίηση, που ελήφθη από την εταιρεία Lansdowne Partners International Limited στις 17 Αυγούστου 2017
Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 28/7/2017 πραγματοποιήθηκε η Εξ’ Αναβολής Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με μοναδικό θέμα την «Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριληφθούν η Ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ως τόποι συνεδρίασης του Δ.Σ.»
Περισσότερα...

Επίσκεψη της Διοίκησης του Χρηματιστηρίου στον ΟΛΠ

Η Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) με επικεφαλής...
Περισσότερα...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

H Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε σε συνέχεια της από 28 Ιουνίου Ανακοίνωσης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι..
Περισσότερα...

Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος/ Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2016

Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2017, το μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε 0,0892 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0758.
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 7