Παραγωγικότητα - Στατιστικά

Η μέση παραγωγικότητα φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων είναι 34 αυτοκίνητα ανά εργάτη – οδηγό ανά βάρδια, οι δε ζημιές βαίνουν συνεχώς φθίνουσες.


Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζονται η συνολική διακίνηση αυτοκινήτων το διάστημα 2003 – 2015, καθώς και κίνηση των εγχώριων και transit αυτοκινήτων το διάστημα 2009 – 2015.

 

TOTAL TRAFFIC 2003-2015LOCAL TRANSIT 2009-2015