Η μετοχή του Ο.Λ.Π.

 

Ενημέρωση σχετική με τη μετοχική σύνθεση και στοιχεία μετοχής του Ο.Λ.Π.

Ενημέρωση σχετική με Χ.Α

Δημόσια εγγραφή : 23/7/2003 έως 25/7/2003

Έναρξη διαπραγμάτευσης : 8 Αυγούστου 2003
Συνολικός αριθμός μετοχών : 25.000.000 κοινές ονομαστικές

Τιμή εισαγωγής μετοχής : 8,80 ευρώ

Συνολικά διατέθηκαν 6.375.000 μετοχές στο ευρύ επενδυτικό κοινό ως εξής:


3.047.440 μετοχές διατέθηκαν στους κομιστές ευροπρομετόχων και προμετόχων στην τιμή των 8,36 ευρώ
303.000 μετοχές διατέθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση στην τιμή των 7,04 ευρώ

3.024.560 μετοχές διατέθηκαν με καταβολή μετρητών στην τιμή των 8,80 ευρώ.

Το καθαρό προϊόν από την πώληση των υφιστάμενων μετοχών ανήλθε σε 54.225.846,40 ευρώ το οποίο εισπράχθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Πωλητής Μέτοχος (Ελληνικό Δημόσιο) στις 4/3/2004, σε εφαρμογή του κινήτρου διακράτησης, διένειμε 90.560 δωρεάν μετοχές σε 14.281 ιδιώτες επενδυτές που απέκτησαν μετοχές κατά τη δημόσια εγγραφή και τις διακράτησαν για περίοδο έξι (6) μηνών (έως 6-2-2004).

Ύστερα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στην COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αριθμός Μετοχών
%
COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co.  16.750.000  67,00
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
1.784.440 
 7,14
Επενδυτικό Κοινό
6.375.000
25,86
Σύνολο
25.000.000
100,00

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται:

α) Στα γραφεία της εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 - Πειραιάς, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στο fax 210 4550304, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση olpmetox@olp.gr.Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από τo αρμόδιoτμήμα της εταιρείας.

β) Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3377243. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Πληροφορίες:
Εξυπηρέτηση Μετόχων - Εταιρικές Ανακοινώσεις

Νεκτάριος Δεμενόπουλος

Μελίνα Σπυροπούλου

τηλ. 210 4550340

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Στοιχεία:Ναυτεμπορική Α.Ε