Εταιρικές Ανακοινώσεις

29 Απριλίου 2024.  H Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
Πειραιάς, 26.04.2024. H ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2024, αντί για την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024, όπως είχε προηγουμένως ανακοινωθεί 
15 Απριλίου 2024. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΠ ΑΕ» ανακοινώνει σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 ότι δυνάμει της από 29/03/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληφθείσας κατόπιν της από 27/03/2024 πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε…
ΟΛΠ Α.Ε.: Παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών - Σε νέα υψηλά έσοδα και κέρδη - Αύξηση στο προτεινόμενο μέρισμα κατά 29% (€1,34 ανά μετοχή)
13 Απρ 2024
16 Απριλίου 2024. Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2023 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της Εταιρείας με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης  κ. Jin Hui, και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις σε σχέση με την πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του λιμένος.  
ΟΛΠ Α.Ε.: Συνεχίζεται η αναβάθμιση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος - Απόκτηση δύο νέων υπερσύγχρονων ναυπηγικών γερανών
09 Απρ 2024
09 Απριλίου 2024. Δύο νέοι ναυπηγικοί γερανοί, τύπου double level luffing jib cranes, κατέφθασαν στον Πειραιά, την Παρασκευή 5 Απριλίου, προκειμένου να εκφορτωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στις θέσεις 1 και 2 στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος για την οποία προορίζονται. 
ΟΛΠ Α.Ε.: Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023 Σε νέα υψηλά έσοδα και κέρδη - Αύξηση στο μέρισμα κατά 29%
29 Μαρ 2024
29 Μαρτίου 2024. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2023, σύμφωνα με τα οποία τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 219,8 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2022 (€ 194,6 εκατ.), παρουσιάζοντας αύξηση ποσού € 25,2 εκατ. ή ποσοστό 12,9%. 
Πειραιάς, 06.03.2024. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2024:   
4 Μαρτίου 2024. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απαρτία που ανήλθε στο 78,52%.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 05.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Mαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Μία ακόμη σημαντική επένδυση υλοποιείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς - Εγκαίνια για το έργο «Επέκταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)»
13 Φεβ 2024
6 Φεβρουαρίου 2024. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Τερματικό Σταθμό Αυτοκινήτων ΟΛΠ η τελετή εγκαινίων για το έργο «Επέκταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)».