Σ.ΕΜΠΟ

Τοποθεσία Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων:

Πληροφορίες Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων:

Γενικές πληροφορίες

Το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο σταυροδρόμι 3 Ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής:

  • Φυσικό λιμάνι της Αθήνας και βασική εμπορευματική πύλη της Ελλάδας
  • 1ο μεγάλο Ευρωπαϊκό λιμάνι μετά τη Διώρυγα του Σουέζ
  • Ευρεία σύνδεση με τη Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και Αδριατική μέσω feeder πλοίων
  • Ευρεία σύνδεση με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη μέσω ξηράς (οδικώς ή σιδηροδρομικώς)

 Βασικά στοιχεία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων-Προβλήτα Ι του ΟΛΠ:

  •  Ετήσια δυναμικότητα 1.100.000 TEUs
  • Λειτουργεί 24/7, 365 μέρες/χρόνο
  • Οι άνθρωποί μας διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία πλέον των είκοσι (20) ετών διασφαλίζοντας έτσι την παροχή λιμενικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.