ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 20.01.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ένας λάθος χειρισμός κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης στον ΣΕΜΠΟ προκάλεσε τη μετατόπιση ορισμένων εμπορευματοκιβωτίων και περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός. Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών ασφαλείας. Η εφαρμογή προτύπων υψηλής ασφάλειας παραμένει προτεραιότητα για τον ΟΛΠ. Οι λιμενικές εργασίες συνεχίζονται κανονικά.