Συμπληρωματικός Πίνακας άρθρου 67 παρ. 3 εδ. β' Ν. 4331/2015 όπως τροποποιηθηκε και ισχύει - Υπόθεση ΑΓΟΥΔΗΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον Συμπληρωματικό Πίνακα άρθρου 67 παρ. 3 εδ. β' Ν. 4331/2015 όπως τροποποιηθηκε και ισχύει - Υπόθεση ΑΓΟΥΔΗΜΟΥ