Ανακοίνωση απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης για αναπροσαρμογή τελών και τιμολογίων για τις υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Ανακοίνωση απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης για αναπροσαρμογή τελών και τιμολογίων για τις υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίων

 

11 Οκτωβρίου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αναπροσαρμογή τελών και τιμολογίων για τις υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίων (ANNEX Ι & ΙV_ υγρά απόβλητα) με έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2024.

Η αναγκαιότητα της αναπροσαρμογής προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων διαμόρφωσης κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα τον ετήσιο πληθωρισμό, την αύξηση κόστους ενέργειας και καυσίμων, το κόστος διαχείρισης /επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και ότι τα εφαρμοζόμενα τέλη και τιμολόγια δεν έχουν υποστεί αναπροσαρμογή από το 2010.

Η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες εξυπηρετούμενων πλοίων.

Ειδικά για την κατηγορία των πλοίων εξυπηρέτησης ακτοπλοΐας θα εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης Ν.4404/2016.

Η ΟΛΠ Α.Ε. το προσεχές διάστημα, θα επικοινωνήσει αναλυτικά τα νέα τέλη και τιμολόγια με τις ομάδες χρηστών του Λιμένα.