Επιστολή διαμαρτυρίας προς εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία δημοσίευσε ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων

Πειραιάς,  16.02.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


        Επιστολή διαμαρτυρίας προς εβδομαδιαία εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία ανώνυμου συνεργάτη της, σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων από εταιρίες στο λιμάνι, απέστειλε ο ΟΛΠ Α.Ε.
      Όπως καταγράφεται στην επιστολή αυτή:
1. Ο ΟΛΠ Α.Ε. δε διαθέτει “δεξαμενές αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων” πουθενά στο λιμάνι και προφανώς ούτε στη Δραπετσώνα.
2. Ουδεμία επιβολή διοικητικών κυρώσεων έχει επιβληθεί στον ΟΛΠ Α.Ε. για θέματα περιβαλλοντικά από καμία Αρχή. Αντιθέτως ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει ανακηρυχθεί οικολογικό λιμάνι (ECOPORT) με πιστοποίηση διεθνών οργανισμών (ESPO μέσω Lloyd’s).
3. O διαγωνισμός για στερεά απόβλητα διεξήχθη νομίμως το 2008 και κατοχυρώθηκε τότε στην εταιρία Antipollution S.A. Σημειώνεται ότι η σημερινή διοίκηση ανέλαβε τα καθήκοντα της το Δεκέμβριο του 2009 και επομένως ουδεμία εύνοια και προς ουδένα θα μπορούσε να έχει επιδειχθεί.
4. Ο ΟΛΠ Α.Ε., που είναι μια κερδοφόρα Ανώνυμη Εταιρία εισηγημένη στο Χρηματιστήριο, για κάθε ενέργεια του προκηρύσσει διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς, τους οποίους δημοσιεύει στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τηρώντας όλους τους κανόνες διαφάνειας, τα δε αποτελέσματα των διαγωνισμών αυτών τα υποβάλλει πάντα για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.