Συμμετοχή του ΟΛΠ Α.Ε. και της ΕΛΙΜΕ στον Πανευρωπαϊκό διάλογο για την κρουαζιέρα που διοργανώσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MARE) στις Βρυξέλλες

Πειραιάς,  10.03.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Στον Πανευρωπαϊκό Διάλογο για την Κρουαζιέρα, τα λιμάνια και τον παράκτιο τουρισμό που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (DG MARE)  συμμετείχε  ενεργά ο ΟΛΠ Α.Ε. και η ΕΛΙΜΕ.
 Στις εργασίες του Συνεδρίου που έγιναν και ολοκληρώθηκαν στις Βρυξέλλες και στην οποία παρευρέθηκαν 200 εκπρόσωποι όλων των τομέων της βιομηχανίας κρουαζιέρας, συμμετείχαν ο Γεν. Δ/ντης του ΟΛΠ Α.Ε.  κ. Σταύρος Χατζάκος, ο οποίος υπήρξε και εισηγητής της πρώτης ενότητας και ο κ.  Γιώργος Καστελάνος, Εκτ. Δ/ντής της ΕΛΙΜΕ.
Στο Συνέδριο αυτό, του οποίου οι εργασίες άνοιξαν με ομιλίες της Επιτρόπου Karmenu Vella (Περιβ., Ναυτιλίας, Αλιείας), της Επιτρόπου Elzbieta Bienkowska (Αγοράς) και μελών του Ευρωκοινοβουλίου και της Medcruise οι συμμετέχοντες:
•     Αναγνώρισαν τις αρχές και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπης 2020, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για περισσότερη Ανάπτυξη και Απασχόληση στο Παράκτιο και Θαλάσσιο τουρισμό, της Ανακοίνωσης της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», της Ανακοίνωσης «Η Ευρώπη, Νο 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη» και τις πολιτικές κατευθύνσεις του Προέδρου Jean Claude Junkers για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•    Υπογράμμισαν τη σημασία της Οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και τη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου, για την αρμονική ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στις θαλάσσιες περιοχές μας.
•   Τόνισαν τη σημασία της βιώσιμης κρουαζιέρας, του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού για την Ευρωπαϊκή οικονομία ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την προώθηση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» για την Ευρώπη.