Σύσκεψη λιμανιών στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε. για το συντονισμό πολιτικών τους για τη κρουαζιέρα 2016 - 2017


Πειραιάς,  16.03.2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


    Την απόφαση τους να συντονίσουν από κοινού  τις πολιτικές τους για την κρουαζιέρα από το 2016, συναποφάσισαν οι Πρόεδροι του Λιμένα Πειραιά κ. Γιώργος Ανωμερίτης, ο Δήμαρχος Σαντορίνης κ. Νίκος Ζώρζος, και ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κώστας Κουκάς.
Στη σύσκεψη, η όποια έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε. έλαβαν επίσης μέρος ο Γεν. Δ/ντης του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Σταύρος Χατζάκος, ο εκτ. Δ/ντης της ΕΛΙΜΕ κ. Γιώργος Καστελάνος, ο Δ/ντης Κρουαζιέρας του ΟΛΠ Α.Ε.  κ. Θεόδωρος  Τσίτουρας, οι Πρόεδροι του Λιμενικού ταμείου Σαντορίνης κ. Ηλίας Πελέκης και Μυκόνου κα. Ελένη Καλμπουρτζή  καθώς επίσης και στελέχη των παραπάνω ταμείων.
Και οι τρεις πλευρές συζήτησαν και  συμφωνήσαν στα ακόλουθα θέματα:
1.Προετοιμασία και διαβουλεύσεις με τις εταιρίες κρουαζιέρας για τα προγράμματα αφίξεων του 2016. Στόχος των διαβουλεύσεων είναι ο άριστος χρονικός καταμερισμός των αφίξεων στα τρία λιμάνια ανά ημέρα επίσκεψης.
2.Ανάπτυξη υποδομών και παροχή τεχνογνωσίας για κρουαζιέρα με εμπλεκόμενη  και τη θυγατρική εταιρία  του ΟΛΠ Α.Ε. “Consulting-Logistics S.A“.  
3.Προετοιμασία για τις νέες πολιτικές χειμερινής κρουαζιέρας από το 2017. Συντονισμός  πόλης-λιμένα.
4.Θεσμικά θέματα λειτουργίας και συντονισμού των τριών λιμένων για βελτιώσεις παρεχόμενων υπηρεσιών  κρουαζιέρας.
Σημειώνεται ότι στα τρία αυτά λιμάνια (Πειραιάς-Μύκονος-Σαντορίνη) τα οποία αποτελούν το κύριο σύμπλεγμα αφίξεων της περιοχής του Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν το 2014, 1.599 αφίξεις (σε σύνολο χώρας 3.826) και 2.408.316 επιβάτες (σε σύνολο χώρας 4.932.373) ήτοι το 50% περίπου της συνολικής διακίνησης στα λιμάνια της χώρας.