Πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 του ΟΛΠ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Πειραιάς,  06.05.2015

                                                                                     
                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 του ΟΛΠ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η ενημέρωση στους αναλυτές έγινε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού κ. Γιώργο Ανωμερίτη με την παρουσία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παν. Πετρουλή, του Γενικού Διευθυντή κ. Στ. Χατζάκου και της Δ/ντριας Οικονομικών Υποθέσεων κ. Αικ. Βενάρδου.
Ο κ. Γ. Ανωμερίτης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης του 2014, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι εν μέσω αρνητικής συγκυρίας (Συρία, Ουκρανία, Β. Αφρική, Μέση Ανατολή κλπ.), η οποία επηρεάζει τα μεγέθη του χώρου των θαλασσίων μεταφορών, για πέμπτη (5η) συνεχή χρονιά ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφάνισε κέρδη.
Όπως είναι γνωστό κατά την οικονομική χρήση του 2014 ο ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 4%.
Το μικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 3,3%.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8.891.464,98 ευρώ έναντι 11.824.617,21 ευρώ του 2013.  
Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν  κατά 4,76%
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 31.12.2014 σε 54.466.299,3600 ευρώ έναντι 40.624.049 του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,1%.    
Ο κ. Γ. Ανωμερίτης για τα θέματα της περεταίρω ιδιωτικοποίησης μέσω της πώλησης του 67% των μετοχών του και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν παρέπεμψε τους ερωτώντες επενδυτές στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το οποίο είναι ο κύριος των μετοχών αυτών.
Ο κ. Γ. Ανωμερίτης μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι «μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, του Πειραιά και των επιχειρήσεων του, συμβάλλοντας παράλληλα στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διεργασίες της Πόλης. Ο ΟΛΠ Α.Ε. συμμετέχει στα διεθνή δρώμενα και κινείται στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής λιμενικής αγοράς».

Ο κ. Γ. Ανωμερίτης στην παρουσίασή του ανέφερε ως κύρια γεγονότα του 2014:
α. Τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης με τη ΣΕΠ Α.Ε. μέσω «φιλικού διαγωνισμού» για την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ και του Προβλήτα πετρελαιοειδών του ΟΛΠ Α.Ε., επενδυτικής δαπάνης 230 εκ. Ευρώ, ένα έργο το οποίο θα επιφέρει το 2021 ετήσια έσοδα στον ΟΛΠ Α.Ε. ύψους 110 εκ. Ευρώ
β. Την έγκριση κατασκευής του νότιου Προβλήτα κρουαζιέρας επενδυτικής δαπάνης 136 εκ. Ευρώ με κατά 95% κοινοτική χρηματοδότηση
γ. Την ολοκλήρωση του επιλιμένιου σιδηροδρομικού σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων στο Ν.Ικόνιο
δ.  Την περαιτέρω προώθηση των μελετών και έργων της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά  και
ε. τη συνεχή προώθηση βάσει του στρατηγικού του σχεδιασμού των έργων ανάπτυξης ύψους 550 εκ. Ευρώ.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. πέρα από τη στρατηγική του συνεργασία στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων με τη ΣΕΠ Α.Ε., προωθεί νέες συνεργασίες κυρίως στον χώρο της κρουαζιέρας με νέες συμμαχίες μεγάλων εταιριών, όσο και στο car terminal.
 Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε στους επενδυτές ότι τον Μάιο 2015, ο Πειραιάς και το λιμάνι του καθίστανται το κέντρο των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών και λιμενικών μέσα από: (α) το Συνέδριο της ESPO 2015 και (β) την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας, εκδηλώσεις στις οποίες και θα συμμετάσχουν ως Σύνεδροι και θα στηρίξουν τις πολιτικές του Δήμου και του ΟΛΠ Α.Ε.