Δημοσιεύτηκε ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση της Μεγάλης Πλωτής Δεξαμενής του ΟΛΠ.

Πειραιάς, 07.05.2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοινώνει ότι ήδη δημοσιεύτηκε ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση της Μεγάλης Πλωτής Δεξαμενής (“ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι”, 15.000 ton) του ΟΛΠ, προϋπολογισμού 1.866.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 Η εν λόγω Πλωτή Δεξαμενή του ΟΛΠ είναι κατασκευασμένη από ναυπηγικό χάλυβα και η αξιοπλοΐα της παρακολουθείται και πιστοποιείται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Έχει ικανότητα δεξαμενισμού πλοίων εκτοπίσματος μέχρι 15.000 τόνους, κατ' ανώτατο όριο κατά το δεξαμενισμό. Οι πάσης φύσεως εργασίες στα πλοία που βρίσκονται στις δεξαμενές του ΟΛΠ πραγματοποιούνται από υψηλού επιπέδου εξειδικευμένα συνεργεία της ΝΕΖ όλες τις ημέρες και ώρες του 24ώρου.
Ο ΟΛΠ διαθέτει επιπλέον στο Πέραμα και τη Μικρή Πλωτή Δεξαμενή (“ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΙΙ”, 4.000 ton), καθώς και δύο ακόμα μόνιμες δεξαμενές στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά.
Οι Πλωτές Δεξαμενές του ΟΛΠ, που ευρίσκονται στην Επισκευαστική Βάση Περάματος, αποτελούν τον σημαντικότερο σε αξία και χρησιμότητα εξοπλισμό της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, η λειτουργία των οποίων επιτρέπει την προσέλκυση πελατών και πλοίων για εκτεταμένες ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, αλλά και προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη ΝΕΖ, ιδιαίτερα κρίσιμο για την Εθνική οικονομία και την ενίσχυση της απασχόλησης στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.
Με τη δαπάνη αυτού του ύψους, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, ο ΟΛΠ αποδεικνύει έμπρακτα, για άλλη μία φορά, τη σημασία που αποδίδει για τη διατήρηση του επισκευαστικού χαρακτήρα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά – Περάματος και την εν γένει ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, τα οποία αποτελούν και καταστατικές δεσμεύσεις του.

PHOTO