Στο Συνέδριο του Economist παραβρέθηκε και μίλησε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης.

Πειραιάς, 15.05.2015.


                                                                                                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Στο Συνέδριο του Economist παραβρέθηκε και μίλησε για τον Πειραιά ως κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης. Τα βασικά σημεία της ομιλίας βρίσκονται στο επισυναπτόμενο κείμενο.