Σχολιασμός σε αναφορά ηλεκτρονικού μέσου σχετικά με την Σύμβαση M.S.C. και ΟΛΠ Α.Ε.

 

Πειραιάς,  02.06.2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή ορισμένες αναφορές ηλεκτρονικού Μέσου, ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους του και το επενδυτικό κοινό ότι η σύμβαση με την M.S.C. που έχει συναφθεί το 2010 για τη διακίνηση Ε/Κ στον προβλήτα Ι του Σ.ΕΜΠΟ. εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο και οι υποχρεώσεις της M.S.C. τηρούνται απόλυτα.