Ο ΟΛΠ Α.Ε. τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με δύο μεγάλα έργα.

Πειραιάς,  04.06.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


     Ο ΟΛΠ Α.Ε. τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με δύο μεγάλα έργα
 

Ο ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως Οικολογικό Λιμάνι (ECOPORT) από την ESPO με πιστοποίηση PERS από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας περιβάλλοντος σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001: 2004 στον τομέα εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μαζί με άλλες παρεμβάσεις και με δύο σημαντικά περιβαλλοντικά έργα:

Ι. Την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 430 kwp στο εμπορικό λιμάνι Ν. Ικονίου, μήκους 1100 μ., το οποίο αποτελείται από 1436 πλαίσια 300 wp, απόλυτα συμβατό με το περιβάλλον και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής. 

II. Ανέλκυση και απόσυρση 76 εγκαταλειμμένων και ημιβυθισμένων πλοίων στην περιοχή Ικονίου/Περάματος, έτσι ώστε και η περιοχή αισθητικά να αναβαθμισθεί και ο θαλάσσιος χώρος περιβαλλοντικά να βελτιωθεί.
Στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης PERS, ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική και βρίσκεται σε μια διαρκή καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων που συσχετίζονται με τις δραστηριότητες του, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.