Συγκλήθηκε νομίμως υπό την Προεδρία του Προέδρου του κ. Γιώργου Ανωμερίτη η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού

                                                                  Πειραιάς, 13.06.2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Συγκλήθηκε νομίμως υπό την Προεδρία του Προέδρου του κ. Γιώργου Ανωμερίτη η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 20.257.349 μετοχές επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 81,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 αποφασίσθηκε η αναβολή όλων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη Δευτέρα 22/6/2015, ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου 2, Πλατεία Συντάγματος.
Η μετ' αναβολή  Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων).