Ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αποκοπή και καταβολή μερίσματος χρήσης 2014

                                              Πειραιάς, 13.06.2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της αναβολής όλων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα 22/6/2015 η αποκοπή και καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί (17/6/2015 και 23/6/2015 αντίστοιχα).
 
Οι νέες ημερομηνίες σχετικά με το μέρισμα χρήσης 2014 θα προσδιοριστούν με νεότερη ανακοίνωση.