Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο Πρόγραμμα Κατάρτισης/Συμβουλευτικής/Πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας κατά ΙSO/ΙΕC 17024, για 2500 εργαζόμενους σε κλάδους της Βιομηχανίας, σε συνεργασία ΟΛΠ-ΕΒΕΠ

Πειραιάς,  02.10.2015

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του εξέφρασε κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΠ κ. Βασίλης Κορκίδης, για την επιτυχή συνεργασία του Οργανισμού με το Επιμελητήριο, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 2ου Προγράμματος Κατάρτισης/Συμβουλευτικής/Πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας κατά ΙSO/ΙΕC 17024, για 2500 εργαζόμενους σε κλάδους της Βιομηχανίας (και κυρίως της Ναυπηγοεπισκευής) της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.        

Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η συνεργασία στο 1ο Πρόγραμμα Κατάρτισης για πάνω από 1500 άνεργους του Ναυπηγοεπισκευαστικού Κλάδου, την περίοδο 2013-2014 και εν όψει του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν δημιουργηθεί αξιόπιστες προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη, αμοιβαία επωφελή συνεργασία των δύο πλευρών στην εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προς όφελος του αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο του ΟΛΠ όσο και του Ε.Β.Ε.Π., για την επίτευξη του κοινού στόχου της ανάπτυξης του πρώτου λιμανιού της χώρας, της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.