Συγκλήθηκε υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Κούβαρη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς,  01.04.2016
    
       
                    
               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
                      
Συγκλήθηκε υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Κούβαρη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. και έλαβε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Συγκεκριμένα:
 
Θέμα 1o:
Εγκρίθηκε η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 
 
Θέμα 2o:
Λήφθηκε απόφαση έγκρισης σχετικά με το Πλαίσιο διακανονισμών και ρυθμίσεων ανεξόφλητων οφειλών προς την εταιρεία, επιχειρήσεων δραστηριοποιουμένων εντός Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
 
Θέμα 3o:
Εγκρίθηκαν οι όροι για την υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου κυριότητας της Εταιρίας με το Δήμο Πειραιά προς στέγαση Δημοτικού Σχολείου.
 
Θέμα 4o:
Εγκρίθηκαν μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης χρήσης χώρων του ΟΛΠ Α.Ε.
 
Στη συνέχεια και μετά την εκλογή των νέων μελών το Δ.Σ. αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
 
1.Κούβαρης Ιωάννης, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2.Λιάγκος Αθανάσιος, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
3.Κυραμαργιός Σταύρος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. 
4.Δρακονταειδής Σταύρος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 
5.Ροΐδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
6.Κορκίδης Βασίλης, εκπρόσωπος των μετόχων,  μη εκτελεστικό μέλος.
7.Κοιλάκος Σταμάτης, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 
8.Τσαλικίδου Ολυμπία, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Αρβανίτης Νικόλαος, μη εκτελεστικό μέλος
10. Μώραλης Ιωάννης, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Πειραιά.      
11. Λαγουδάκης Ιωάννης, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Περάματος.
12. Γεωργακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος.
13. Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος.
 
Ο κ. Κοιλάκος Σταμάτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ανακοίνωσε την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους.
 
 
 
Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Ιωάννης Κούβαρης.
 
IMG 7233