Ο ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης για την αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού των εξωτερικών χώρων της λιμενικής ζώνης.

Πειραιάς, 3 Ιουνίου 2016.
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., με την ευκαιρία και της Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης για την αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού των εξωτερικών χώρων της λιμενικής ζώνης από τον Πειραιά μέχρι το Πέραμα.
Το έργο αφορά το σύνολο της χερσαίας λιμενικής ζώνης και στοχεύει με την  προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες όχι μόνο  στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος βάσει των διεθνών προτύπων, αλλά και στη βελτίωση  του επιπέδου ασφαλούς διακίνησης επιβατών και τροχοφόρων με καλύτερο και άπλετο φωτισμό εντός του λιμένος, κατά τις νυχτερινές ώρες.
Με τη σταδιακή αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων από λάμπες νέας τεχνολογίας, βάσει και των νέων Κοινοτικών Περιβαλλοντικών Κανονισμών, θα επιτευχθεί 46,2% εξοικονόμηση ενέργειας, απόσβεση σε 3,5 χρόνια και 82,6% εξοικονόμηση χρημάτων για συντήρηση, καθώς επίσης θα αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση ρύπων ύψους 1.583 τόνων CO2.
Σημειώνεται ότι στην αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού συμπεριλαμβάνεται και ο αρχιτεκτονικός φωτισμός ανάδειξης διατηρητέων κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων, όπως τα τείχη του Κόνωνος και των Ηετιώνειων Πυλών, καθώς και των γερανογεφυρών του ΟΛΠ Α.Ε.