5 Ιουνίου 2019: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πειραιάς, 05.06.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

5 Ιουνίου 2019: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 


Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και ορίστηκε από τον ΟΗΕ το 1972 ως μέρα για ενημέρωση του κοινού και συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Για το έτος 2019 η ημέρα είναι αφιερωμένη στο θέμα «Ατμοσφαιρική ρύπανση».
Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, η ΟΛΠ ΑΕ ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτό το παγκόσμιο κάλεσμα για δράση, θέτοντας προτεραιότητα τη μείωση της επίδρασης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στο περιβάλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας αλλά και πέραν αυτής.
Η ΟΛΠ ΑΕ είναι μέλος του Eυρωπαϊκού δικτύου λιμένων EcoPorts και εφαρμόζει περιβαλλοντική διαχείριση που είναι πιστοποιημένη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα PERS (Port Environmental Review System) του ΕSPO (European Sea Ports Organisation). Επίσης ακολουθεί πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Ειδικότερα ως προς το θέμα της ημέρας περιβάλλοντος του 2019 η ΟΛΠ ΑΕ έχει αναλάβει δράσεις εστιασμένες στην βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος:
• Από το 2009, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στο λιμένα μέσω ειδικού μόνιμου σταθμού παρακολούθησης
• Το τελευταίο έτος το Πρόγραμμα αναβαθμίσθηκε με την προσθήκη υπολογιστικών μοντέλων προσομοιώσεων εκπομπής και διασποράς αέριων ρύπων στην περιοχή του λιμένα με σκοπό την εκτίμηση του αποτυπώματος του λιμένα στην πόλη του Πειραιά.
• Προωθούνται συνεχώς πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την προσφορά ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΠ AE χρηματοδότησε από ιδίους πόρους και λειτουργεί από το 2016 Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 430 kWp παράγοντας «πράσινες» kWh και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποφυγή εκπομπής ρύπων αερίων του θερμοκηπίου.
• Προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το ανθρακικό αποτύπωμα δραστηριοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ βάσει των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και υλοποιούνται δράσεις βελτίωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος.
• Ως ένας από τους μεγαλύτερους λιμένες προετοιμάζεται για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και τη χρήση καυσίμων μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του ΙΜΟ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις της ΟΛΠ Α.Ε θα περιέχονται στην Έκθεση Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας που θα δημοσιευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2019.