Ανοιχτή Επιστολή του Προέδρου ΔΣ/ ΟΛΠ Yu Zenggang προς όλους τους εργαζομένους της Εταιρείας