Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (16/05/2011)